Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > POZIVI ZA PROJEKTE

POZIVI ZA PROJEKTE

Program implementacije pojedinačnih tema iz FP7 izložen je u godišnjim radnim programima (Work programmes). Pozivi za projekte u FP7 objavjuju se najčešće jednom. Predlozi projekata moraju da odgovaraju na aktuelni poziv, i na konkretnu zadatu temu iz konkursa - poziva. Svaki poziv obično pokriva specifične oblasti istraživanja, tako da će možda biti potrebno da sačekate objavljivanje poziva koji se odnosi na vašu oblast.
U posebnim programima IDEJE, LJUDI i Kapaciteti - Istraživanja u korist malih i srednjih preduzeća, nema unaprijed zadatih tema za projekte, već se primjenjuje tzv."bottom-up" pristup.
Na ovoj stranici moći ćete da nađete listu poziva za projekte koji su sada otvoreni. Za detaljnije informacije usmjeravaćemo vas na stranice CORDIS-a.
Kompletan paket informacija koje je potrebno da konsultujete prilikom prijavljivanja projekta naveden je na stranici konkretnog poziva, na CORDIS-u. Ažurne i potpune informacije o objavljenim pozivima pogledajte na linku. Niže su navedeni konkursi koje posebno preporučujemo vašoj pažnji.

Aktuelni pozivi:

Posledjni pozivi u okviru FP7 objavljeni 05, 10 i 19. jula 2012. godine, dostupni su na sljedećem sajtu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/searchcalls?state=open

--------------------------------------

--------------------------------------

ICT-FET-Open Scheme
Eksploratorijum radikalno novih ideja i trendova za buduća istraživanja i inovacije. Održiva podrška nadolazećim idejama koje zahtijevaju dugotrajna fundamentalna istraživanja.
Datum objave: 19.11.2008.
Kontinuirani prijem projektnih ideja (max. 5 stranica) od 1.01.2009. do 31.12.2010.
Ukoliko se dobije pozitivna ocjena, pun projektni predlog se podnosi u narednih 5 mjeseci od termina predaje sinopsisa.
---------------------------------------


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu