Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > Arhiva FP projekata

Arhiva FP projekata

Projekti odobreni u toku 2007.g.

Naziv projekta

Partner iz Crne Gore
Tip projekta
Status
SEE-GRID-SCI
Univerzitet Crne Gore – CIS
Research, CA
U toku
Western Balkan Countries INCO-NET
Ministarstvo prosvjete i nauke
CA
U toku
Agro-economic policy analysis of the accession and the candidate states and the WBC
Biotehnički institut
CA
U toku
Food Consumer Science in Balkans: Framework, protocols and network for a better knowledge of food behaviours - FOCUS BALCANS
Institut za javno zdravlje
CA
U toku
UNDERWATER COASTAL SEA SURVEYOR
Luka Bar
Research, CA
U toku
European Research Infrastructure Network of National Contact Points - EuroRIS-NET
MPIN – NCP sistem
CA
U toku
NET4SOCIETY
ZAMTES – NCP sistem
CA
U toku
 EUROSIS
Network of NCP in Science in
Society

 ZAMTES – 
 NCP sistem

 CA U toku
 BIONET
Network of NCP in Agriculture
and Biotechnology
 ZAMTES – 
 NCP sistem
 CA U toku
  Projekti odobreni 2008.   

Evaluation and Strategic Planning
of Research at the University of
Montenegro

 Univerzitet CG
 koordinator
 Support action od juna 2009.
SEE-ERA-NET + MPIN CA U toku
 ICT-WEB-PROMS
Promoting ICT cooperation
opportunities and policy dialogue
with the Western Balkan countr.
 UCG - ETF CA U toku 
 Seismic Hasard Harmonisation
in Europe
 Seizmološki
zavod Crne
Gore
 Research, CA 
 SEERA-EI
South East European Research
Area for e-Infrastructures
 UCG - CIS Research, CA 
 WINS - ICT
Western Balkan Countires Inco
Net Support in the ICT Field
 MPIN SA od februara 09.
 IDEALIST2011 -
Transnational cooperation among
ICT NCPs in Europe
 MPIN SA od februara 09.
* CA - Coordination Action
   SA - Support Action


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu