Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > IDEJE

IDEJE

Kroz posebni program ‘IDEJE’ obezbijeđena je kompetitivna struktura za finansiranje ‘istraživanja na granici’ iz svih oblasti nauka, koja sprovode individualni timovi. Cilj mu je da učvrsti izuzetnost, dinamičnost i kreativnost u evropskim istraživanjima i poveća privlačnost Evrope za nabolje istraživače i iz Evope i iz ‘trećih’ zemalja.

Budući da se radi o ‘istraživanjima koja kreiraju naučnici’, tzv. 'bottom-up' istraživanja, Evropski istraživački savjet (ERC) – nezavisno naučno tijelo zaduženo za implementaciju ovog programa – omogućava istraživačima da prepoznaju nove mogućnosti i pravce u nauci, umjesto da budu vođeni prioritetima koje uspostavljaju političari. 

ERC grantovi se dodjeljuju kroz otvorene konkurse, projektima kojima rukovode istraživači na početku karijere ili iskusni istraživači, bez obzira na njihovo porijeklo, koji rade u Evropi. Jedini kriterijum za selekciju je izuzetnost. Mobilnost nije preduslov za dobijanje granta, tj. istraživač može obavljati istraživanje finansirano iz programa IDEJE i u svojoj matičnoj instituciji, ukoliko ima uslova za to.

Podržavaju se projekti iz svih oblasti nauka, u tri glavna istraživačka domena:
- Fizičke nauke i inženjering
- Nauke o živim sistemima (Life Sciences)
- Društvene i humanističke nauke, kao i određeni procenat (13% u 2008.g) multidisciplinarnih istraživanja

Ocjenjivanje projekata u nadležnosti je odgovarajućih panela koje čine naučnici visokog nivoa.

Raspored konkursa u programu IDEJE

ERC Konkursi za početne grantove za nezavisne istraživače (Starting grants - StG) 2007 - 2010

ERC Action Call open Call Deadline Estimated Call Value (€ M) Evaluation
StG1Winter 06 Spring 07 290Spring - Autumn 07
StG2Summer 08 Autumn 08290Winter 08 - Spring 09
StG3Summer 09 Autumn 09340Winter 09 - Spring 10
StG4Summer 10Autumn 10 400Winter 10 - Spring 11

ERC Konkursi za grantove za napredne istraživače (Advanced Grants - AdG) 2007 - 2010

ERC Action Call open Call Deadline Estimated Call Value (€ M) Evaluation
AdG1Autumn 07 Spring 08 525Spring 08 - Autumn 08
AdG2Autumn 08 Spring 09 480Spring 09 - Autumn 09
AdG3Autumn 09 Spring 10 741Spring 10 - Autumn 10
AdG4Autumn 10 Spring 11 869Spring 11 - Autumn 11

Više informacija o tipovima grantova u potprogramu 'IDEJE' ovdje

Radni program 'IDEJE'

Sve informacije na linku: http://erc.europa.eu/ 

Rezultate prvog konkursa (2007.) za početne grantove možete vidjeti na linku: http://erc.europa.eu/pdf/Listfinal.pdf 

 

 


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu