Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > SARADNJA

SARADNJA

Specifični program 'Saradnja', čiji budžet predstavlja 2/3 ukupnog budžeta FP7 (oko 32,5 milijardi €), središnji je 'stub' FP7 programa. Omogućuje saradnička istraživanja širom Evrope i partnerskih zemalja, kroz projekte međunarodnih konzorcijuma privrede i akademije. Teme i oblasti istraživanja navedeni su niže.

1. Zdravlje
Biotehnologija, generička sredstva i medicinske tehnologije za zdravlje ljudi
Upotreba istraživanja za zdravlje ljudi
Optimizacija zdravstvenih usluga građanima Evrope

A. Zdravlje – dodatne informacije o prioritetnim oblastima istraživanja

2. Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija
Održiva proizvodnja i upravljanje biološkim resursima iz zemljišta, šuma i vodenih sredina
Od njive do trpeze: Hrana (uključujući plodove mora), zdravlje i dobrostanje
Nauke o živim sistemima, biotehnologija i biohemija za održive ne-prehrambene proizvode i procese

B. Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija
– dodatne informacije o prioritetnim oblastima istraživanja

3. Informacione i komunikacione tehnologije (ICT)
Prožimajuće i sigurne mrežne i servisne infrastrukture
Kognitivni sistemi, interakcija, robotika
Komponente, sistemi, inženjering
Digitalne biblioteke i sadržaji
Ka održivom i presonalizovanom zdravstvu
ICT za mobilnost, održivost životne sredine i energetsku efikasnost
ICT za nezavisan život i inkluziju

C. Informacione i komunikacione tehnologije (ICT) - nema dodatnih informacija

4. Nanonauke, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije
4.1 Nanonauke i nanotehnologije
Nanonauke i konvergentne nauke
Nanotehnologije i konvergentne tehnologije
Zdravlje, bezbjednost i uticaj životne sredine
4.2 Materijali
Ovladavanje kompleksnošću nano-razmjera u materijalima
‘Pametni’ materijali sa preciziranim svojstvima
Novi biomaterijali i bio-inspirisani materijali
Napredak u hemijskim tehnologijama i obradi materijala
Korišćenje inženjeringa za razvoj inovativnih materijala visokih performansi 
4.3 Nova proizvodnja
Razvoj i vrednovanje novih industrijskih modela i strategija
Prilagodljivi proizvodni sistemi
Umrežena proizvodnja
Brzi transfer i integracija novih tehnologija u projektovanje i izvođenje proizvodnih procesa
Eksploatacija konvergencije tehnologija
4.4 Integracija tehnologija za industrijske primjene

D. Nanonauke, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije
– dodatne informacije o prioritetnim oblastima istraživanja

5. Energija
Hidrogen i gorivne ćelije
Generisanje obnovljive električne struje
Obnovljiva proizvodnja goriva
Obnovljivi izvori energije za grijanje i hlađenje
Tehnologije kaptaže i skladištenja CO2  za generisanje energije sa nultom emisijom 
Tehnologije ‘čistog uglja’
Energetske mreže sa samoregulacijom
Energetska efikasnost i uštede
Znanje za energetske politike

E. Energija  - Nema dodatnih pojašnjenja prioritetnih aktivnosti

6. Životna sredina (uključujući klimatske promjene)
Klimatske promjene, zagađenje i rizici
Održivo upravljanje resursima
Tehnologije za životnu sredinu
Posmatranje Zemlje i sredstva procjene u korist održivog razvoja

F. Životna sredina (uključujući klimatske promjene)
– dodatne informacije o prioritetnim oblastima istraživanja

7. Saobraćaj (uključujući aeronautiku)
‘Ozelenjavanje’ vazdušnog saobraćaja
Povećanje vremenske efikasnosti
Obezbjeđenje zadovoljstva i sigurnosti potrošača
Poboljšanje efikasnosti u odnosu na trošak
Zaštita aviona i putnika
Utiranje puta vazdušnom saobraćaju budućnosti

G. Saobraćaj - Nema dodatnih pojašnjenja prioritetnih aktivnosti

8. Društveno-ekonomske i humanističke nauke
Rast, zapošljavanje i kompetitivnost u društvu znanja: slučaj Evrope
Kombinovanje ekonomskih, društvenih i ciljeva životne sredine u evropskoj perspektivi: putevi ka održivom razvoju
Glavni trendovi u društvu i njihove implikacije
Evropa u svijetu
Građanin u Evropskoj uniji
Društveno-ekonomski i naučni indikatori
Aktivnosti predviđanja

H. Društveno-ekonomske i humanističke nauke
– dodatne informacije o prioritetnim oblastima istraživanja

9. Bezbjednost
Povećanje bezbjednosti građana
Povećanje sigurnosti infrastruktura i komunalnih službi
Inteligentni nadzor i povećanje granične sigurnosti
Povraćaj sigurnosti i bezbjednosti u kriznim situacijama
Povećanje integrisanosti, interkonektivnosti i interoperablinosti sigurnosnih sistema
Bezbjednost i društvo


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu