Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > JRC - Udruženi istraživacki centar

JRC - Udruženi istraživacki centar

Udruženi istraživački centar, JRC (Joint Research Centre) je poseban direktorat Evropske komisije, osnovan 1957. godine.
Misija JRC-ja jeste da obezbijedi naučnu i tehničku podršku za osmišljavanje, razvoj, implementaciju i monitoring politika koje sprovodi Evropska unija. Kao direktorat Evropske komisije, JRC djeluje kao referentni centar nauke i tehnologije za Evropsku uniju. Kako su aktivnosti JRC-ija veoma bliske procesu kreiranja politika, on služi kao podrška zajedničkom interesu država članica Evropske unije, ali i državama koje su na putu evropskih integracija, djelujući nezavisno od privatnih ili nacionalnih interesa. 
Zadužen je za finansiranje i koordinaciju sedam instituta u Italiji, Španiji, Belgiji, Holadiji i Njemačkoj:

Institute for Energy and Transport, IET (Petten, the Netherlands and Ispra, Italy)
Institute Environment and Sustainability, IES (Ispra, Italy)
Institute for Health and Consumer Protection, IHCP (Ispra, Italy)
Institute for the Protection and Security of the Citizen, IPSC (Ispra, Italy)
Institute for Prospective Technological Studies, IPTS (Seville, Spain)
Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM (Geel, Belgium)
Institute for Transuranium Elements, ITU (Eggenstein-Leopoldshafen,Germany)

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm


 


 

Novosti AKCIJE ZA PROŠIRENJE I INTEGRACIJU

Akcije predviđaju brojne obuke i podstiču mobilnost i zajedničke prijedloge projekata u oblastima koje su prioritetne u pridruženim zemljama, novim zemljama članicama, zemljama kandidatima, potencijalnim kandidatima, evropskim susjednim zemljama i Rusiji. Prioritet su složena naučna i tehnička pitanja, čijim istraživanjem i rješavanjem bi trebalo da se da podrška EU zakonodavstvu u oblastima kao što su: održiva energija, energetska bezbijednost, biotehnologija, bezbijednost i kvalitet hrane, životna sredina, upravljanje vodama, procjena rizika i nuklearna bezbijednost.

 

“Akcije za proširenje i integraciju 2013“ obuhvataju:

· Otvorena radna mjesta u institutima Udruženog istraživačkog centra
Udruženi istraživački centar nudi 40 privremenih radnih mjesta za nacionalne eksperte i mlađe ili iskusnije istraživače. Radna mjesta namijenjena su, prije svega, ekspertima iz naučnoistraživačkih ustanova, organa državne uprave i nacionalnih laboratorija, kao i naučnicima iz sljedećih zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Farskih ostrva, Islanda, Izraela, Lihtenstajna, Moldavije, Crne Gore, Norveške, Švajcarske, Srbije, Turske i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.
Trenutno je objavljeno 5 poziva za otvorena radna mjesta. Ostatak poziva će, najvjerovatnije, biti objavljen u oktobru 2012. godine. Zainteresovani eksperti i naučnici moraju imati državaljanstvo jedne od gore navedenih zemalja.

 

· Aktivnosti (radionice, treninzi, škole i konferencije)
Udruženi istraživački centar nudi specijalizovane radionice i napredne treninge, ljetnje škole i konferencije u okviru prioritetnih oblasti koje njegovi instituti pokrivaju. Radionice su namijenjene kompetentnim ustanovama u novim zemljama članicama, pridruženim zemljama, zemljama kandidatima, zemljama potencijalnim kandidatima, zemljama pridruženim programu FP7 i, na ad-hoc osnovi, evropskim susjednim zemljama i Rusiji. Cilj radionica je izučavanje novih naučnih i tehničkih metoda i tehnika za podršku implementaciji EU politike. Takođe, ovo je dobra prilika da EU organizacije nauče više o metodima koji se koriste u pomenutim zemljama, kao i da se razmijene mišljenja o implementaciji EU politika u budućnosti.
Detaljne informacije o “Akcijama za proširenje i integraciju 2013“, kao i o datumu, mjestu i procesu selekcije kandidata dostupne su na sljedećem sajtu http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1720.

Za konsultacije oko pronalaženja odgovarajućeg pozivaobratite se nacionalnoj kontakt osobi za Udruženi istraživački centar,Marijeti Barjaktarović Lanzardi, putem email-a: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me ili na broj telefona: 020/405-334.

 


 


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu