Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > OSTALI MEĐUNARODNI PROGRAMI ZA ISTRAŽIVAČE

OSTALI MEĐUNARODNI PROGRAMI ZA ISTRAŽIVAČE

- SCOPES

- NATO

- DFG, Njemačka naučna fondacija

- COST

- TRIL, Obuka u italijanskim laboratorijama


SCOPES – naučna saradnja između Švajcarske i zemalja Istočne Evrope
Prezentaciju programa i najavu konkursa za 2009.g. možete preuzeti ovdje.
Otvoren je drugi krug konkursa za 2011. godinu:
- Konferencijski grantovi; kontinuiran prijem prijava
- Institucionalna partnerstva; do 15. marta 2011.
- Pripremni grantovi; do 28. februara 2011.
- Grantovi za vrednovanje rezultata programa; kontinuiran prijem prijava

www.snf.ch > > International > Europe > Eastern Europe: SCOPES 


NATO program: Nauka za mir i bezbjednost (SPS - Science for Peace and Security)

www.nato.int/science

Ciljne grupe

Mehanizmi podrške
Pojedinačni naučnici iz NATO partnerskih zemalja
Grantovi za povratak naučnika u matičnu zemlju
Male istraživačke grupe  u zemljama NATO, partnerskim zemljama i zemljama MED Dijaloga
Kolaborativni grantovi za povezivanje – saradnja u cilju bezbjednosti
Veće ekspertske grupe u zemljama NATO, partnerskim zemljama i zemljama MED Dijaloga

 

Događaji  (Advanced Study Institutes / Advanced Research Workshops) – dijalog i razmjena o nauci i razvoju u oblasti bezbjednosti
Institucije u partnerskim zemljama i zemljama MED Dijaloga

 

Projekti – izvođenje zajedničkih istraživačkih projekata iz oblasti vezanih za bezbjednost i osavremenjavanje laboratorija u partnerskim zemljama
Šira društvena zajednica u partnerskim zemljama i zemljama MED Dijaloga
Projekti - NATO podržava rješavanje problema koji utiču na širu društvenu zajednicu
[npr. kompjutersko umrežavanje – obezbjeđenje pristupa svijetu komunikacija


Programi saradnje Njemačke naučne fondacije
(Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG)
www.dfg.de

1. DFG instrumenti za mobilnost

1.1. Posjete istraživača
- Mogućnost za istraživače dvije zemlje, koji su uključeni u komplementarna istraživanja u svojim zemljama da poboljšaju naučne rezultate kroz razmjenu sa kolegama
- Trajanje do 3 mjeseca (moguće podijeliti u 2 boravka)
- Pokrivaju se troškovi života u Njemačkoj
- Prijavu DFG-u podnosi njemački partner

1.2. Bilateralni seminari
- Mogu se održavati u jednoj ili drugoj zemlji
- Visokog naučnog nivoa
- Prijavu podnosi njemački koordinator
- Evaluacija u DFG-u

 


COST

www.cost.esf.org 

Evropska mreža za naučnu i tehnološku saradnju


 


 

 


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu