Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > PRESS SERVICE

PRESS SERVICE

Saopštenje za medije: Potpisivanje sporazuma o pridruživanju Crne Gore najvećem evropskom programu za nauku
24.01.08

U petak, 25. januara, u Briselu će biti potpisan Sporazum o pridruživanju Crne Gore Sedmom okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7). Potpisnici su g. Janez Potočnik, evropski komesar za nauku i istraživanja, u ime Evropske komisije i gđa Slavica Milačić, ambasador, šef Stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, u ime Vlade Crne Gore.

Pridruživanje Crne Gore najvećem evropskom programu za nauku otvara velike mogućnosti crnogorskim naučnicima, fakultetima, institutima i kompanijama za saradnju u istraživanjima i aktivnostima podrške koji se finansiraju iz ovog fonda, uključujući naučne oblasti koje su ključne za implementaciju legislative EU.

Crna Gora na ovaj način ulazi u društvo ostalih zemalja Zapadnog Balkana koje su pridružene Sedmom okvirnom programu: Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji.

Crnogorski mediji mogu da preuzmu materijale sa ceremonije potpisivanja sa Portala Audio-vizuelnog servisa Evropske komisije:

- video zapis događaja u dijelu EbS 3, na linku

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?date=01/25/2008  od 17:30h

- Fotografije potpisivanja biće obezbijeđene na linku 

http://ec.europa.eu/avservices/photo/index_en.cfm ubrzo nakon ceremonije.

Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete i nauke: Branka Žižić, FP7 koordinator; 081 265-014, zizic@cg.ac.yu.U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu