Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > FAQ

FAQ

Da li privatne kompanije mogu učestvovati u FP7?


Kako će FP7 koristiti industriji i SME?


Kako mala i srednja preduzeća mogu da učestvuju u FP7?


Ostale informacije i programi za MSP


Da li privatne kompanije mogu učestvovati u FP7?

Iako je Sedmi okvirni program za istraživanja i tehnološki razvoj glavni instrument EU za javno finansiranje istraživanja, jedan od glavnih ciljeva Lisabonske strategije za ‘znanje i rast’ jeste povećanje finasiranja istraživanja iz privatnih fondova, te je FP7 osmišljen s ovom pretpostavkom.
Na primjer, Evropski istraživački savjet (ERC), osnovan unutar podprograma FP7 - Ideas finansiraće projekte jedino na bazi ekselentnosti, prema ocjeni kolega izuzetnih istraživača – bilo da su istraživači u projektima iz privrednog ili javnog sektora.
Upravo su neki djelovi FP7 – kao što su aktivnosti za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) unutar podprograma Capacities – osmišljeni izričito s ciljem zadovoljenja potreba privrednog sektora i razvoja njegovih inovativnih kapaciteta.
Takođe, projekti saradničkih istraživanja koji su kostur okvirnih programa, kao što su oni finansirani kroz podprogram Cooperation, otvoreni su za učešće partnera iz privrednog sektora, bilo da su privatne istraživačke institucije, industrija ili MSP.

Kako će FP7 koristiti industriji i SME?

Glavne oblasti istraživanja podržane kroz teme podprograma Cooperation i istraživački ciljevi unutar njih određeni su uz pomoć European Technology Platforms (ETPs). Tehnološke platforme predvodi industrija uz povezivanje aktera javnog i privrednog sektora kako bi se definisali istraživački i razvojni prioriteti, vremenski okviri i akcioni planovi o nizu pitanja koja su strateški važna za postizanje budućeg rasta Evrope, njene kompetitivnosti i održivosti.
Marie-Curie akcije finansirane iz podprograma People imaju cilj da povećaju mobilnost između javnog i privrednog sektora, kao i između zemalja. U ovom cilju, podržavaju obuku u industrijskom sektoru, udružena istraživačka partnerstva i razmjenu osoblja između sektora.
Pored specifičnih akcija za pomoć SME, Capacities podprogram ima cilj da razvije evropske istraživačke infrastrukture , optimizuje njihovu upotrebu i poboljša pristup istraživačima, uključujući i one iz privrede. Takođe će podržati regionalne istraživački orijentisane klastere, uključivanjem preduzeća kao i univerziteta i lokalnih vlasti.
Evropska preduzeća takođe bi trebalo da izvuku korist od upotrebljivih rezultata i tehnologija koje proističu iz Okvirnog programa. Za više informacija o tehnološkom transferu iz evropskih programa, posjetite CORDIS Technology Marketplace.


Kako mala i srednja preduzeća mogu da učestvuju u FP7?

Evropska komisija finansiraće istraživanja u FP7 izborom najboljih predloga projekata koji se podnose na osnovu raspisanih Poziva za projekte ‘Call for proposals’. Pozivi se objavljuju na FP7 Calls page.
Proces pripreme predloga projekta se tada pokreće. Pravni tekst poziva definiše neophodne stavke u pripremi i podnošenju predloga, tj. temu istraživanja, tip projekta, rokove, tehničke alatke za podnošenje predloga itd. Predlozi koji ne odgovaraju specifikaciji iz poziva biće diskvalifikovani.

MSP će kroz čitav FP7 biti ohrabrivana da učestvuju u svim istraživačkim akcijama, posebno unutar podprograma Cooperation. Program ima cilj da olakša optimalnu participaciju uglavnom MSP koja se obavljaju istraživačke aktivnosti. Oblasti od posebnog interesa za MSP biće identifikovana u posebnim Radnim programima za svaku temu. 
Joint Technology Initiatives (JTIs) koje treba da se uspostave kroz podprogram Cooperation su javno-privredna partnerstva koja će takođe da pospješuju učešće industrije.
U FP7, ‘Istaživanja u korist MSP’ (podprogram Kapaciteti) ima cilj da osnaži inovativni kapacitet uglavnom srednje i niže tehnološki razvijenim MSP i obezbijedi njihovo učešće u razvoju novih tehnologija i proizvoda baziranih na tehnologijama. Ovo će biti omogućeno kroz pomoć MSP da dobiju istraživanja iz drugih izvora (outsourcing of research), povećaju sopstvene istraživačke aktivnosti, obezbijede osnovna tehnološka znanja, prošire svoje mreže i bolje iskoriste rezultate istraživanja. Postoje dva glavna tipa projekta:
- Istraživanja za MSP – podržavaju male grupe inovativnih MSP u rješavanju zajedničkih ili komplementarnih tehnoloških problema;
- Istraživanja za udruženja MSP – podržavaju udruženja MSP i grupa MSP da razviju tehnička rješenja za probleme koji su zajednički velikom broju MSP u posebnim industrijskim sektorima ili segmentima u lancu vrijednosti.


Ostale informacije i programi za MSP

SME TechWeb service.
Novi Okvirni program za kompetitivnost i inovacije (CIP) takođe obezbjeđuje koherentni okvir za sve aktivnosti Evropske zajednice primjenjene u oblasti preduzetništva, MSP, industrijske kompetitivnosti, inovacija, upotrebe i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, tehnologija životne sredine i inteligentne energije. Osmišljen je kao komplementaran FP7 programu kao i ostalim programima Zajednice.

CIP je strukturisan oko tri glavna bloka aktivnosti, sa podprogramom ‘Preduzetništvo i inovacije’ koji se posebno fokusira na MSP. Obezbijediće podršku mreži posrednika i nacionalnih struktura za aktivnosti podsticanja učešća MSP u FP7.

 U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu