Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > SAVJETI ZA UCEŠCE U FP7

SAVJETI ZA UCEŠCE U FP7

Mr Shean McCarthy, jedan od vodećih konsultanata za Okvirne programe, u svom on-line kursu o FP7 za zemlje Zapadnog Balkana predlaže razvijanje sopstvene ’strategije’ za uključenje u FP projekte. Tom prilikom potrebno je razmotriti tri aspekta: Naučni, Ljudski i Procesni.
Naucni: Prepoznajte sopstveno mjesto u naučnoj disciplini gdje imate nešto novo da ponudite i promovišite svoju ekspertizu kroz EU konferencije.
Ljudski: Identifikujte EU zvaničnike i najbolje evropske partnere u Vašoj oblasti. Pridružite se evropskim asocijacijama i mrežama (’strateško umrežavanje’)
Procesni: Identifikujte Radne programe i Šeme finansiranja u koje se možete uklopiti. Prijavite se kao EVALUATOR za FP projekte (najbolji nacin da se obucite za FP, i uz to da budete placeni).


Strategija za pocetnike
1. Posjetite EU istraživacke infrastrukture. FP projektima je obezbijeđen trans-nacionalni pristup (obuka, korišcenje) određenim infrastrukturama. EU pokriva troškove puta, smještaja i boravka istraživaca koji podnose prijavu na adresu projekta.
2. Pridružite se postojećoj mreži (on-line)
3. Koristite stipendiju kod institucije iz ’Marie Curie’ programa
4. Organizujte radionicu / seminar (Specific Support Action)
5. Uključite se u projekat kao ’minorni’ partner (2-3 puta)
6. Odgovorite na poziv za proširenje konzorcijuma tekućih projekta
6. Uključite se u projekat kao veći partner – vođa radnog paketa
7. Koordinirajte projektom

Mreže kojima treba da se pridružite:


Opšte:
- www.westbalkanresearch.net
- Balkan Academic News, prijava na mejling listu na adresi
balkans-subscribe@yahoogroups.com

Informacione tehnologije:
-IDEAL-IST
- EPISTEP

Zdravlje
- MEDRESIN 

Hrana, poljoprivreda i ribarstvo i biotehnologija:
- BAFN
- EU-Agrimapping
- Food-N-Co
- EU-Balkan-FABNET
- SMEs for FOOD

 


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu