Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > NCP - CRNA GORA

NCP - CRNA GORA

National Contact Points (NCP)
Mreža nacionalnih kontakt osoba (NCP) je osnovna struktura koja obezbjeđuje smjernice, praktične informacije i pomoć za sve aspekte učešća u FP7.
Naše usluge:
- Lične konsultacije (one-to-one)
- Informisanje o događajima, pozivima za partnerstvo, pozivima za projekte putem elektronske pošte
- Web sajt
- Organizacija Info dana
Obratite se kontakt osobi za Vašu oblast ili NCP koordinatoru.

 


 

Šta je Mreža nacionalnih kontakt osoba (NCP Network)?
Vladae27 zemalja članica EU i zemalja pridruženih Sedmom okvirnom programu uspostavljaju i finasiraju nacionalne strukture, NCP. NCP nude personalizovanu podršku u direktnom kontaktu i na maternjem jeziku.
NCP sistemi u različitim zemljama koji imaju raznovrsnu arhitekturu, od veoma centralizovanih do decentralizovanih mreža, i niz veoma različitih aktera - od ministarstava, univerziteta, istraživackih centara i specijalizovanih agencija do privatnih konsultantskih kompanija. Ovakvo stanje odraz je različite nacionalne tradicije, radne metodologije, istraživačkog miljea i šeme finansiranja.

 


 

NCP mrežom u Crnoj Gori koordinira Odsjek za međunarodne programe Ministarstva nauke. Nju trenutno čini devetoro ljudi zaposlenih u Ministarstvu, Univerzitetu, ZAMTES-u i Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća. Pozicije NCP-ja u Crnoj Gori još uvijek nisu profesionalizovane i najvećim dijelom predstavljaju dio redovnog angažovanja zaposlenog u matičnoj instituciji.

NCP koordinator za FP7

Smilja Kažić Vujačić
Ministarstvo nauke-Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
Adresa: Rimski trg bb, 81 000 Podgorica;
Tel:+382 20 405 351;
Fax: +382 20 405-334;
E-mail: smilja.kazic@mna.gov.me

Kontakt osoba za oblast:
„Zdravlje“

Mileta Golubović
 
Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet
Adresa: Kruševac bb, 81 000 Podgorica;
Tel: +382/ (0)20 405-331; 
Fax: +382/ (0)20 405-334;
E-mail: miletagol@t-com.me

Kontakt osobe za oblast: 
 „Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija“

 Milan Marković
Univerzitet Crna Gore - Biotehnički fakultet
Adresa: Mihaila Lalića br.1, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 412-294;
E-mail: mmarkoni@t-com.me

Kontakt osoba za oblast:
"Informacione i komunikacione tehnologije"

Ivana Ognjanović
Univerzitet Mediteran - Fakultet za informacione tehnologije
Adresa: Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 409 210
E-mail: ivana.ognjanovic@unimediteran.net

Kontakt osoba za oblast:
"Nanonauke, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije"

Kemal Delijić
Univerzitet Crne Gore - Metalurško-tehnološki fakultet
Adresa: Cetinjski put, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 245 406
E-mail: kemal@ac.me

Kontakt osoba za oblast:
"Energija"

Igor Kovačević
Adresa: Rimski trg br.46, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 482 136
E-mail: icosrle@hotmail.com

Kontakt osoba za oblast:
"Životna sredina"

Jadranka Kaluđerović
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finasije i bitnis
Adresa: Donja Gorica bb, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 69 449 538
E-mail: jkaludjerovic@t-com.me

Kontakt osoba za oblast:
"Saobraćaj"

Radoje Vujadinović
Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet
Adresa: Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 234 019
E-mail: radojev@ac.me

Kontakt osoba za oblast:
"Društvene, ekonomske i humanističke nauke"

Ivana Jelić
Univerzitet Crne Gore - Pravni fakultet
Adresa: Ul. 13. jula br. 2, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 69 385 287
E-mail: ijelic@yahoo.com

Ivana Lagator
Ministarstvo nauke - Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
Adresa: Rimski trg bb, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 405 371;
Fax: +382 20 405 334
E-mail: ivana.lagator@mna.gov.me

Kontakt osoba za oblast:
"Bezbijednost"

Aleksandar B. Ivanović
Forenzički centar
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.22, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 817 104;
E-mail: ialeksandar@t-com.me

Kontakt osoba za oblast:
Program "Ideje"

Jovan Mirković 
Univerzitet Crne Gore - Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Džordža Vašingtona br. 46;
Tel: +382 20 245 204
E-mail: mirkovic@ac.me

Kontakt osoba za oblast:
Program "Ljudi" - Marija Kiri akcije

Snežana Vukotić
Ministarstvo nauke - Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
Adresa: Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 405 326;
Fax: +382 20 405 334;
E-mail: snezana.vukotic@mna.gov.me

Marijeta Barjaktarović Lanzardi
Ministarstvo nauke - Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
Adresa: Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 405 315;
Fax: +382 20 405 334;
E-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me

Kontakt osoba za oblast:
"Istraživačka infrastruktura"

Vladimir Gazivoda
Univerzitet Crne Gore - Centar informacionog sistema
Adresa: Cetinjska br. 2, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 414 290
E-mail: vladg@ac.me

Kontakt osoba za oblast:
"Istraživanja u korist malih i srednjih preduzeća"

Velibor Bošković
Biznis inkubator "Inventivnost"
Adresa: Drugog Crnogorskog Bataljona A8, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 406 302;
E-mail: velibor_boskovic@yahoo.com ; inventivnost@t-com.me.

Kontakt osoba za oblast:
"Regioni znanja, istraživački potencijal i koherentan razvoj politika"

Milena Milonjić
Ministarstvo nauke - Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
Adresa: Rimski trg br. 46; 81 000 Podgorica;
Tel. +382 20 405 307;
Fax: +382 20 405 334;
E-mail: milena.milonjic@mna.gov.me.

Kontakt osoba za oblast:
"Nauka u društvu"

Saša Milić
Univerzitet Crne Gore - Filozofski fakultet
Adresa: Danila Bojovića bb, 81 400 Nikšić;
Tel: +382 40 243 921
E-mail: sasamilic@ac.me

Kontakt osoba za oblast:
"Međunarodna saradnja"

Snežana Vukotić
Ministarstvo nauke - Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
Adresa: Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica;
Tel: +382 20 405 326;
Fax: +382 20 405 334;
E-mail: snezana.vukotic@mna.gov.me

Kontakt osoba za oblast:
Udruženi istraživački centar (JRC)
Marijeta Barjaktarović
Ministarstvo nauke
Adresa: Rimski trg bb, 81 000 Podgorica;
Tel: +382/ (0)20 405-334;
Fax: +382/ (0)20 405-334;
E-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me.


 


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu